Merkantile tjenester

I alle organisasjoner, fra små bedrifter til større institusjoner er det viktig å ha full oversikt over IT-systemene og sikkerhetsløsningene. Helse- og energibransjen er pålagt å ha oppdaterte "styringssystemer for informasjonssikkerhet" som sørger for klare retningslinjer og full oversikt til en hver tid.
Vi har erfarne prosjektledere med bred kompetanse og sertifisering, som hjelper våre kunder å lage trygge IT-styringssystem og beredskapsplaner for bedrifters informasjonssikkerhet.

Prosjektledelse

Hos Nordlo Sarpsborg har vi sertifiserte prosjektledere som har erfaring med krevende IKT- og anskaffelses-prosjekter. Våre prosjektledere bruker forskjellige tilnærminger til problemstilling avhengig av kundens behov og ønsker.
Prosjektledere kan gå inn og definere opp ønsket prosjektomfang gjennom å utarbeide prosjektmandat og øvrige rammer i samråd med kundens oppdragsgiver. Deretter kan prosjektledere gjennomføre prosjektet med tildelte ressurser. Ønsker du å benytte egen prosjektleder, kan vi gjennom en mentorrolle  gi veiledning i gjennomføringen av prosjektet. Ønsker du bare å styrke et prosjektteam, kan vi gå inn med en eller flere ressurser i teamet og supplere på kompetanse i prosjektteamet.

RoS analyse

Vi gjennomfører en risiko og sårbarhetsanalye (RoS-analyse) etter avtalte former som gir kunden en ekstern vurdering av status på utvalgt infrastruktur.
Vi har seniorpersonell som besitter relevant kompetanse innenfor IKT-infrastruktur og IT-sikkerhet. Med utgangspunkt i "Best practice" ser vi hvordan kundens IKT-infrastruktur samsvarer med bransjens anbefalinger.

Et analyseteam settes sammen etter kundens behov slik at det besitter relevant kompetanse og kapasitet for aktuell oppgave. Et slikt team for RoS analyse kan bestå av både management konsulent og senior teknisk personell med erfaring fra helse, energi, produksjon og SMB.

Tjenestekatalog

En god tjenestekatalog er en oversiktlig dokumentasjon som viser alle dine IT-tjenester. Tjenestekatalogen er kilden til alle tjenestene i IKT-infrastrukturen, og den dokumenterer alle sammenhenger i IKT-tjenester hos en organisasjon. Du må vite hvilke tjenester du har, hvor kritiske de er og hvilken verdi de har for deg.

Hos Nordlo Sarpsborg har vi lang erfaring med å utarbeide tjenestekatalog som definerer verdier, kritikalitet og avhengighetsgrad. En ryddig tjenestekatalog er dermed et meget nyttig hjelpemiddel for de som drifter og vedlikeholder en IKT struktur og bidrar til å korte ned eventuelle feilsøking tider.

Managementkonsulent

For mange private og offentlige organisasjoner kan det i perioder være behov for kunnskap eller kapasitet som organisasjonens ledelse selv ikke har. Dette kan være planlegging av større IT-prosjekter, innføring av "Styringssystem for informasjonssikkerhet" i hht ISO27000, anbuds forespørsler og gjennomføring, innføring av ITIL rutiner og innføring av helpdesk systemer.
Nordlo Sarpsborg har sertifisert kompetanse til å bistå i slike prosesser, og har erfaring med krevende endringer og støtte til ledelsen.

Jeg svarer på dine IT-spørsmål

Kontakt oss
IT sikkerhet

Dataen er noe av det viktigste du har i din bedrift. Hvis du ikke er beskyttet mot virus, hacking eller andre angrep kan det koste deg dyrt. Les mer om alle våre sikkerhetstjenester.

Skytjenester

Vi leverer skytjenester fra de store aktørene, men kan også tilby egne datarom til dine servere. Vi forhandler løsninger fra blant annet Microsoft, Citrix Lenovo, IBM og VMware.

Datanettverk

Vi bygger systemer basert på grundig kartlegging i samarbeid med kunden. Som kunde hos oss kan du være trygg på at du får en problemfri og strømlinjeformet løsning.

IT-avdeling

Nordlo Sarpsborg kan bli din nye IT-avdeling. Vi tar ansvar for alt fra servere og sikkerhet til e-post og lisenser, slik at du får en sikker og forutsigbar IT-hverdag.

Les mer