Skysikkerhet

I dag blir det stadig vanligere å flytte lagring og tjenester til skyen. Det er både sikkert og forutsigbart, men man må allikvel ta forhåndsregler for å hindre datalekkasje, trafikkflyt og mangel på kontroll av data. Det kan gjelde alt fra mangel på rutiner hos de ansatte eller at man ikke har aktivert nødvendige funksjoner i de forskjellige tjenestene.

Microsoft365 sikkerhet

Mange bedrifter opplever å ha sikret sin data ved å ha flyttet til Microsoft365. Dataen er trygt laget, men det er flere funksjoner som man ofter glemmer at skal aktiveres for at datasikkerheten skal være ivaretatt.

Noen viktige tjenester som må aktiveres er: Beskyttelse om data på avveie (DLP), klasifisering av data (AIP), kryptering, flerfaktor godkjenning som 2-faktor med personlig kort, SMS eller APP.

Azure sikkerhet

For bedrifter som setter opp Mirosoft Azure konto, er det viktig med riktig beskyttelse mot hackere. Alle dine brukere vil nå ligge lagret hos Microsoft, noe som gjør det deg ekstra sårbar ved et dataangrep.
Med identitets- og tilgangsadministrasjon fra Azure AD Premium øker du sikkerheten betraktelig.
Vi kan helpe deg å velge riktig løsning og samt å aktivere tiltak som blant annet beskyttelse om data på avveie (DLP), klasifisering av data (AIP) og flerfaktor godkjenning (MFA).

DLP (Data Loss Prevention)

DLP – (Data Loss Prevention) er et sett med verktøy og prosesser som brukes for å sikre at sensitive data ikke går tapt, gis tilgang til uautoriserte brukere eller misbrukes.
Nordlo Sarpsborg hjelper deg med å sette opp rutiner som klassifiserer regulerte, konfidensielle og forretningskritiske data og identifiserer potensielle brudd på retningslinjer. Vi installerer programvare som kontrollerer aktiviteter, filtrerer datastrømmer og overvåker data i skyen. Vi setter så opp rutiner for varsel, kryptering eller andre handlinger som forhindrer at sluttbrukere kan dele sensitiv data ved feil.

Docker- og containersikring

Containerbaserte skytjenester er enkle å sette opp og øker dermed raskt i omfang i mange organisasjoner og miljøer. Sikring av disse kan ikke gjøres på tradisjonelle måter da disse distribueres i ferdige image.

Beskyttelse av containere vil være forskjellig om de kjøres i egen privat sky eller i de store kjente skytjenestene. Vi tilpasser løsninger til de forskjellige tjenestene for å sikre din data.

Jeg svarer på dine IT-spørsmål

Kontakt oss
IT sikkerhet

Dataen er noe av det viktigste du har i din bedrift. Hvis du ikke er beskyttet mot virus, hacking eller andre angrep kan det koste deg dyrt. Les mer om alle våre sikkerhetstjenester.

Skytjenester

Vi leverer skytjenester fra de store aktørene, men kan også tilby egne datarom til dine servere. Vi forhandler løsninger fra blant annet Microsoft, Citrix Lenovo, IBM og VMware.

Datanettverk

Vi bygger systemer basert på grundig kartlegging i samarbeid med kunden. Som kunde hos oss kan du være trygg på at du får en problemfri og strømlinjeformet løsning.

IT-avdeling

Nordlo Sarpsborg kan bli din nye IT-avdeling. Vi tar ansvar for alt fra servere og sikkerhet til e-post og lisenser, slik at du får en sikker og forutsigbar IT-hverdag.

Les mer