Nettverkssikkerhet

Nettverks sikkerhet handler om å beskytte alle potensielle angrepsflater mot skadevare og angrep. Flere og flere bedrifter har kritiske IT-systemer som er koblet mot internett, og mye utstyr, slik som printere, adgangskontroll, videoovervåking, produksjonsstyring, sensorer osv, kan ikke beskyttes med egen lokal sikkerhetsprogramvare og må beskyttes på andre måter. Sikkerhetsløsninger må derfor være rigget for å stanse angrep og trusler før de rekker å gjøre skade, og sentral logging av sikkerhetshendelser må gjøres for å kunne spore hendelser. Hos Nordlo Sarpsborg tilbyr vi skreddersydde sikkerhetsløsninger for alle bransjer.

E-post-sikkerhet

Over 80% av alle dataangrep starter med med en e-post, og ofte såkalt phishing. Disse angrepene starter som regel med en e-post man tror kommer fra en kjent kilde, der mottager lures til å åpne et vedlegg eller oppgi sensitiv informasjon. Selv om man installerer sikkerhetsfilter slipper allikevel mange e-poster forbi. Vi tilbyr spamfilter med såkalt sandkasseanalyser, der vi setter opp servere som etterligner ditt miljø så angrepene skjer på våre servere før e-posten blir sendt videre til din innboks.

Web filtrering

Etter hvert som tjenester blir flyttet fra lokale servere og PCer til skyen ser vi økende tilfeller av personer eller grupper som med forskjellig intensjon er ute etter å angripe disse stedene. Med et webfilter som gjennomsøker og scanner webtrafikk vil du kunne stoppe angrep fra skadelige websider og filer brukeren besøker eller laster ned.

Webserver beskyttelse

Webservere- og tjenester som publiseres på internett er et yndet mål for hackere og ondsinnede aktører.
Med webserverbeskyttelse fra Nordlo Sarpsborg får du en ekstra sikkerhetsbeskyttelse mellom det åpne internettet og dine webservere. Du får blant annet beskyttelse mot SQL injection, XSS attack, Directory Traversal, opplasting av skadelig kode, impersonation, information gathering, denial of service og andre kjente sårbarheter i webapplikasjoner.

SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) er en løsning for sentral innsamling og analyse av hendelseslogger.
Når man samler og analyserer logger fra bedriftens sikkerhetsløsninger, kritiske applikasjoner, servere, PC'er og annet nettverksutstyr i SIEM løsningen vil unormale eller mistenkelige hendelser varsles.
Der en standard domene kontroller kun har logger for få timer eller minutter tilbake i tid kan autentiseringer, endringer, opprettelse og sletting av brukere og gruppes søkes flere måneder tilbake i en SIEM løsning.

Brannmur

Brannmur er en meget kritisk for de fleste virksomheter. Det er barrieren mellom internett og virksomhetens interne servere og PCer.
Noen av oppgavene til en brannmur er å beskytte mot angrep, filtrere nettverkstrafikk, High Availability, VPN, trafikkflyt, segmentering av nettverkssoner, webserver- og e-postbeskyttelse.
Hos Nordlo Sarpsborg har vi lang erfaring og bred kunnskap om oppsett og vedlikehold av brannmur fra forskjellige produsenter.

VPN

I en IT-hverdag som er stadig i endring og tjenester ligger spredt på flere platformer, kreves kommunikasjonsløsninger som er enkle å administrere. De må også være fleksible mot andre produkter og skyløsninger som for eksempel Azure.
Vi har blant annet løsninger for klientaksess VPN (klient til bedriftsnettverk) og Site-to-Site VPN (Bedriftsnettverk til bedriftsnettverk). Vi hjelper deg med dagens og fremtidens VPN-løsninger.

DLP

Konfidensiell data på avveie er et økende problem, både ved ubevisst deling og bevist ut-kopiering og deling. Du kan beskytte deg mot dette på flere måter, gjennom klienter, brannmurer, mail- og webfiltere.

Vi setter opp filter som leter etter konfidensielle dokumenter, vannmerker, kjente fraser, eller sensitiv informasjon som kreditt kortinformasjon eller personnummer.
Hvis filteret detekterer at sensitiv data blir forsøkt lastet opp på nettet eller sendt som vedlegg i e-poster sørger våre løsninger for å stoppe dette før det forlater bedriftens nettverk.

Lag2/ SCADA beskyttelse

SCADA miljøer (Supervisory Control And Data Acquisition) huser ofte kristisk infrasturktur, enten det er i energibransjen, vann og avløp, styringsystemer i industrien eller helsesektoren.
Hos Nordlo Sarpsborg har vi erfaring medå bygge sikre "sonemodeller" for kristisk infrastruktur. Vi sørger for sikring av disse miljøene under implementering, drift og utvidelse av infratukturen.
Vi tar for oss alt fra sentralnettverks infrastruktur, samband mellom lokasjoner, IPS, sikring av switchporter, VPN/fjerntilgang og endringsprosesser.

DDoS/IPS beskyttelse

Angrep kommer i forskjellige former, og beskyttelse må da også gjøres på forskjellige måter med forskjellige løsninger. Trend Micro sine Tippingpoint-løsninger gir kunder beskyttelse mot tjenestenektangrep (DDoS), Lag2 detektering og avansert IDS/IPS. Med "Zeroday Initiative" sørger Trend Micro for at Tippingpoint-løsningene får"digitale vaksiner" installer og kan beskytte OS, applikasjoner og andre løsninger mot hittil ukjente sårbarheter før de blir kjent for angripere. Dette fører til at at organisasjoner har tid til å vente på og installere patcher løpende ettersom produsenter utvikler disse.

WiFi / Trådløse nettverk

WiFi og stabil trådløs nettverkstilgang er noe brukere forventer overalt i bedriftslokalene. Det kreves god planlegging av plassering av utstyr, valg av modeller, og korrekt sikring av tilgangene for og ivareta bedriftens behov og sikkerhet.
Våre eksperter sørger for alt fra planlegging til montering og korrekt sikring av WIFI og trådløse tilganger.

Jeg svarer på dine IT-spørsmål

Kontakt oss
IT sikkerhet

Dataen er noe av det viktigste du har i din bedrift. Hvis du ikke er beskyttet mot virus, hacking eller andre angrep kan det koste deg dyrt. Les mer om alle våre sikkerhetstjenester.

Skytjenester

Vi leverer skytjenester fra de store aktørene, men kan også tilby egne datarom til dine servere. Vi forhandler løsninger fra blant annet Microsoft, Citrix Lenovo, IBM og VMware.

Datanettverk

Vi bygger systemer basert på grundig kartlegging i samarbeid med kunden. Som kunde hos oss kan du være trygg på at du får en problemfri og strømlinjeformet løsning.

IT-avdeling

Nordlo Sarpsborg kan bli din nye IT-avdeling. Vi tar ansvar for alt fra servere og sikkerhet til e-post og lisenser, slik at du får en sikker og forutsigbar IT-hverdag.

Les mer