Autentisering og tilgangskontroll

Skytjenester tas i bruk stadig mer der brukere får flere innlogginger å forholde seg til, og det er ofte forskjellige tilgangspolicyer å forholde seg til på de forskjellige tjenestene. Hvem opplever ikke i dag at de har både BankID, 2-faktor brikker, SMS bekreftelser og autentiserings APP'er for å logge seg på forskjellige tjenester? Det finnes måter å forenkle dette, og ikke minst å sikre innlogginger for bedriftens priviligerte brukere, slik som nøkkelpersonell, administratorbrukere og tjenestebrukere for kritiske applikasjoner.

Med spredt bruk av skytjenester så spres også bedriftens data mer og mer, og brukere deler ofte data med egne fildelingstjenester da de er vant med å gjøre dette privat. Dette gjør det mer utfordrende for bedrifter å ha kontroll på hvem som har tilgang til bedriftens data, og hvor de er delt og med hvem. Og hva når medarbeidere bytter jobb, hvordan har man kontroll på data som er del, og deaktivering av medarbeiderens tilganger til de forskjellige skytjenester.

PKI

Public Key Infrastructure (PKI) blir stadig viktigere for å få kommunikasjon mellom servere og systemer til å fungere optimalt. Vi konfigurerer, drifter og overvåker private PKI-løsninger basert på Microsoft Certification Authority. Denne løsningen brukes for å utstede interne sertifikater til servere, klienter og brukere ut fra behov og funksjonalitet. En god intern PKI-løsning sikrer kommunikasjon mellom servere og klienter.

2-faktor

For økt sikkerhet setter vi hos Nordlo Sarpsborg ofte opp 2-faktor autentisering for ansatte som ikke er på bedriftens lokasjoner.

2-faktor autentisering betyr at du i tillegg til passord må angi en engangskode hver gang du logger inn. Engangskoden blir levert via en app på mobilen eller SMS.

Sertifikater

Sertifikater i IT-løsninger er kritiske komponenter som Nordlo Sarpsborg har god kompetanse på. Vi leverer sertifikater fra Buypass AS, som pr. i dag har den eneste norske offentlige root CA. Det er viktig at sertifikatet har riktig konfigurasjon til riktig bruk, og at sertifikatets sikkerhet blir ivaretatt. Oppfølging og fornying av sertifikater er en viktig driftsoppgave for å unngå driftsbrudd på grunn av sertifikater som utløper.

Smartkort

Smartkort er den sikreste måten vi har for elektronisk identifisering. I tillegg til å brukes som adgangskort til dører, kan smartkort også brukes til pålogging på PC og tynnklienter. I mange tilfeller vil dette være en raskere og enklere løsning for brukerene enn tradisjonell brukernavn og passord. De vil slippe å forholde seg til passord som må huskes og byttes, samtidig som sikkerheten er ivaretatt.

IAM Identitet og aksessløsning

Når ansatte begynner, slutter eller får endret rettighetene i systemene, er det viktig å ha kontroll over hvilke tilganger den enkelte har. Det er dessverre vanlig å glemme å fjerne rettighetene til ansatte som slutter eller bytter roller. Vi hos Nordlo Sarpsborg tilbyr verktøy som styrer brukertilgang  med blant annet HR-databasen som kilde. På denne måten administrerer man rettighetene ut fra roller brukeren har tildelt og de kan enkelt fjernes ved behov.

Filkryptering

De fleste bedrifter har virksomhetskritisk data som ikke må komme på avveie. Det er dessverre vanlig at data lagres uten passordbeskyttelse på filer. Dette gjør at de kan åpnes av alle som får tilgang til mapper eller server. Det er også mulig for eksterne og interne IT-ansvarlige å gi seg selv tilgang til filer som er kritiske for virksomheten.

Vi tilbyr Sophos SafeGuard, en løsning beskytter file og disker med en krypteringsnøkkel. Brukere og administratorer uten rettigheter til denne krypteringsnøkkelen får dermed ikke tilgang. Alt administrert gjennom et enkelt nettbasert admin-panel.

Jeg svarer på dine IT-spørsmål

Kontakt oss
IT sikkerhet

Dataen er noe av det viktigste du har i din bedrift. Hvis du ikke er beskyttet mot virus, hacking eller andre angrep kan det koste deg dyrt. Les mer om alle våre sikkerhetstjenester.

Skytjenester

Vi leverer skytjenester fra de store aktørene, men kan også tilby egne datarom til dine servere. Vi forhandler løsninger fra blant annet Microsoft, Citrix Lenovo, IBM og VMware.

Datanettverk

Vi bygger systemer basert på grundig kartlegging i samarbeid med kunden. Som kunde hos oss kan du være trygg på at du får en problemfri og strømlinjeformet løsning.

IT-avdeling

Nordlo Sarpsborg kan bli din nye IT-avdeling. Vi tar ansvar for alt fra servere og sikkerhet til e-post og lisenser, slik at du får en sikker og forutsigbar IT-hverdag.

Les mer