Slik jobber vi

Før vi setter i gang store IT-prosjekt gjør vi en grundig behovsanalyse for å være sikre på å tilby den rette løsningen til kundens behov. Enten det er oppsett av servere, skytjenester, sikkerhetsløsninger eller driftavtaler sørger vi for en grundig gjennomgang slik at begge parter har full oversikt. Vi setter alltid opp og følger prosjektplan slik at prosessen er forutsigbar og trygg.

Alt under kontroll

Våre kunder skal alltid kunne være trygg på at våre leveranser alltid er under kontroll.

Alltid tilgjengelig

Vi er tilgjengelig 24/7. Har du et problem skal du få rask hjelp.

01. Kartlegging av behov og utfordringer

I det første møtet går vi grundig gjennom kundens behov og utfordringer. Vi kartlegger arbeidsmetodene i organisasjonen og jobber sammen for å finne "best practise" for hvordan kunden bør jobbe i fremtiden.

Vi holder en presentasjon av NiSec, hvordan vi jobber, bredden i kompetansen og tidligere løsninger samt hvordan vi arbeider med IT-sikkerhet.

02. Presentasjon av funn og tilbud

Basert på funn i første møte og bedriftens størrelseog behov skisser vi opp et tilbud og forslag på løsning.

Har kunden store og omfattende løsninger fra før gjennomfører vi en utvidet kartlegging som gir grunnlaget for tilbudet.

03. Prosjekt- og fremdrifstplan

Vi utarbeider videre en prosjektplan samt framdiftsplan som blir samkjørt med kundens behov innenfor ønskede tidsrammer.

Vi innhenter informasjon om eksisterende applikasjoner og programmer som kunden arbeider i. Samtidig kartlegger vi interne behov og innlemmer disse i overnevnte planer.

04. Testing og optimalisering

Avhengig av løsning og prosjektplan har kunde en 14-dagers testperiode. Der får kunden mulighet til å teste løsning, applikasjoner og komme med tilbakemelding slik at vi fortløpende kan rette bugs, lete etter eventuelle feil og optimalisere løsningen.

Av erfaring viser det seg ofte at det dukker opp programmer som kunden har glemt. Da har vi mulighet til å oppdatere løsningen med disse.

05. Igangsetting og opplæring

Når løsningen er implementert og testet holder vi generell opplæring hos kunde. Vi er tilstede på lokasjon når løsningen går live, slik at vi kan være tilgjengelig for overvåking og brukerstøtte.

Vi har også konsulenter som sitter sentralt hos oss og følger med ved oppstart for å sørge for at alt kjører som det skal.

06. Godkjenning og signering

Når implementering og oppstart er avsluttet leverer vi prosjektet og fremdriftsplan til kunde for godkjenning og signering.

For kunder som har gått over til skyløsning slettes lokal data etter 30 dager.

No items found.
IT sikkerhet

Dataen er noe av det viktigste du har i din bedrift. Hvis du ikke er beskyttet mot virus, hacking eller andre angrep kan det koste deg dyrt. Les mer om alle våre sikkerhetstjenester.

Skytjenester

Vi leverer skytjenester fra de store aktørene, men kan også tilby egne datarom til dine servere. Vi forhandler løsninger fra blant annet Microsoft, Citrix Lenovo, IBM og VMware.

Datanettverk

Vi bygger systemer basert på grundig kartlegging i samarbeid med kunden. Som kunde hos oss kan du være trygg på at du får en problemfri og strømlinjeformet løsning.

IT-avdeling

Nordlo Sarpsborg kan bli din nye IT-avdeling. Vi tar ansvar for alt fra servere og sikkerhet til e-post og lisenser, slik at du får en sikker og forutsigbar IT-hverdag.

Les mer