Uniform på jobben dagen

Heimevernets soldater er representert i mange yrkesgrupper. 4. desember oppfordres alle til å ta på seg uniformen på jobb.

Heimevernets soldater er representert i mange yrkesgrupper. 4. desember oppfordres alle til å ta på seg uniformen på jobb.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for Heimevernet.

Lasse Martinsen er ansatt i NiSec som forretningsutvikler og er en av de 40.000 soldater som utgjør Heimevernet i Norge. I Heimevernet er Lasse områdesjef / kompanisjef for Fredrikstad HV.

NiSec har fokus på IT og sikkerhet, og flere av bedriftens senior konsulenter har sin IKT-utdanning fra forsvarets kompetansemiljø påJørstadmoen.