Er du sikker med Office 365?

Mange bedrifter benytter Office 365 for e-post, samhandling med Teams og lagring av data i Onedrive og Sharepoint, og mange tar det som en selvfølge at Microsoft sørger for at dataene både er sikret på en god måte, og at de tas backup av. Men stemmer det?

Er du sikker med Office 365?

Mange bedrifter benytter Office 365 for e-post, samhandling med Teams og lagring av data i Onedrive og Sharepoint, og mange tar det som en selvfølge at Microsoft sørger for at dataene både er sikret på en god måte, og at de tas backup av. Men stemmer det?

Backup

Om vi først ser på backup så er Microsoft klare på at backup er kundens ansvar. Microsoft har enkelte mekanismer for gjenoppretting, som Soft delete og Hard delete, men dette er mer som «papirkurver» med kortvarig lagring av de data som slettes, og uten noen garanti om at dette er tilgjengelig.

Soft delete er som standard satt til 14 dager oppbevaring for e-post men kan utvides til 30 dager, og Hard delete er midlertidig lagring i 90 dager før filer og data blir borte for alltid. Ønsker man å hente tilbake data fra denne papirkurven, må man hente hele dataområdet som vil overskrive det aktive området/mailboksen. Dette vil således være uaktuelt for de aller fleste ettersom det er stor risiko for at viktige data vil bli overskrevet og være tapt for alltid.

Ønsker bedriften å ha en god backupløsning for Office 365 er Nisec sin fjernbackup et godt alternativ som gir muligheter  til både å hente tilbake hele mailbokser og filområder så vel som enkelte e-poster og filer. Og bedriften kan selv velge hvor lang tidsperiode tilbake i tid det er ønskelig å ha backup for.

Sikkerhet

Sikkerhet i Office365 er også noe mange kunder tar som en selvfølge, og mange er ikke klar over at f.eks Office 365 E3 ikke inneholder noen vesentlige sikkerhetsfunksjoner. Og for å få en helt grunnleggende sikkerhet må denne enten oppgraderes, eller det må bestilles egne opsjoner for sikkerhet. Mange bedrifter har dermed dårligere sikkerhet etter at de gikk over til Office 365, enn når de driftet dette lokalt i egen bedrift.

Opsjoner kan deles opp i grunnleggende sikkerhet som alle bedrifter absolutt bør(må) ha, og utvidet sikkerhet som vi anbefaler til alle bedrifter med viktige data. Hva som er viktige data er opp til kunden å vurdere, men vi vil anta at de fleste bedrifter har data i denne kategorien.

Enkelte bedrifter har også kjøpt ekstra sikkerhetsfunksjoner uten å være klar over at disse må aktiveres og tunes for at de skal ha ønsket effekt og at bedriften skal få den sikkerheten de tror de har.

Videre har vi også utvidede sikkerhetsmekanismer fra 3’part utover hva Microsoft tilbyr av opsjoner for de kundene som har behov for og som ønsker å unngå forsøk på svindel og å sikre sine data ytterligere.

For den enkelte bedrift kan det være vanskelig å velge riktig blant alle Microsoft sine 365 pakker og opsjoner, og Microsoft har flere grunnpakker som ut fra navnet kan se like ut, men som inneholder forskjellig funksjonalitet. Vi i NiSec har ekspertkompetanse på Microsoft skytjenester og kan hjelpe bedriften med valg av lisensierings pakker, metode og opsjoner.

Hva kan NiSec bistå med til å gjøre din bedrift tryggere?

NiSec har sertifisert kompetanse på Microsoft sine skytjenester og sikkerhetsløsninger i 365 skyen. Vi kan hjelpe bedriften med å få på plass riktige sikkerhetsmekanismer, og sette riktige innstillinger på disse som passer bedriftens ønsker og behov.

Med NiSec fjernbackup gir vi bedriften tryggheten på at data kan gjenskapes ved feil, og vi gir bedriften mulighet til selv å bestemme hvor lang tid tilbake de skal ha backup av sine data.

Ta kontakt med oss i dag på firmapost@nisec.no eller telefon 69015950, for en uforpliktende prat rundt skytjenester, IT-sikkerhet eller andre behov rundt deres datanettverk.